Kontingent


Almindelige medlemmer:

  • Kontingent: 15.000 kr. + 0,02% af lønsummen
  • Optagelsesgebyr: 1.000 kr.

Associerede virksomheder (Fx. maskinproducenter eller –leverandører)

  • Årligt kontingent: 15.000 kr. 
  • Indmeldelsesgebyr: 2.000 kr.

Associerede virksomheder har adgang til de samme medlemsfordele i Materielsektionen, som de almindelige medlemmer, dog har associerede virksomheder ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Firmamedlemskab af Materielsektionen kræver samtidig medlemskab af Dansk Erhverv. Dette er dog ikke gældende som associeret medlem.