Bliv godkendt værksted i Liftkontrolordningen


Som godkendt værksted under Liftkontrolordningen får du dokumentation for, at kvaliteten af dit arbejde er i orden.

Der er mange fordele ved at blive godkendt værksted i Liftkontrolordningen:
  • Adgang til nye kundegrupper og styrket markedsføring
  • Hjælp til at styrke kvaliteten af det udførte arbejde på jeres værksted
  • Løbende opfølgning
  • Netværk og videndeling med andre værksteder

Adgang til nye kundegrupper og styrket markedsføring
Som godkendt værksted under Liftkontrolordningen får du mulighed for at arbejde for nye kundegrupper. Det gælder både et stort antal liftudlejere, som har valgt at få deres lifte efterset af godkendte værksteder, men også voksende antal virksomheder, som ønsker, at bruge værksteder der har Liftkontrolordningens kvalitetsstempel.

På årsbasis bliver der efterset over 16.000 lifte og teleskoplæssere under liftkontrolordningen, og der er vækst i antallet af eftersyn.

Liftkontrolordningen og alle godkendte værksteder bliver løbende markedsført for at gøre Liftkontrol endnu mere kendt og udbredt. Det er godt for sikkerheden og de godkendte værksteders bundlinje.

Hjælp til at styrke kvaliteten af det udførte arbejde på jeres værksted
Teknologisk Institut er udpeget som uafhængigt kontrolorgan for Liftkontrol, og alle værksteder der er tilknyttet ordningen modtager to årlige værkstedsbesøg af Teknologisk Institut. Værkstedsbesøgene har til formål at sikre kvaliteten på værkstedet og er en hjælp til at få fulgt op på alle kvalitetsmål og -procedurer i forhold til de krav, der stilles for at kunne udføre lovpligtige årseftersyn på lifte.

Løbende stikprøver
Teknologisk Institut udfører også stikprøver på 3 % af de lifte, som jeres værksted har udført årseftersyn på. Stikprøverne giver jer - og jeres kunder - sikkerhed for, at de fastlagte mål også føres ud i livet, når liften bliver efterset.

Netværk og videndeling med andre værksteder
Alle godkendte værksteder inviteres til ét årligt "værkstedsmøde" hvor der er mulighed for indbyrdes erfaringsudveksling og for at diskutere teknik og forretning med kolleger og kunder.

Kontakt Materielsektionen eller Teknologisk Institut for at blive godkendt værksted under Liftkontrolordningen.