Regler for årseftersyn


HVILKE REGLER GÆLDER?
Arbejdstilsynets nye bekendtgørelse nr. 428 af 5. april 2022 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som trådte i kraft den 1. juli 2022.

Idet Færdselsstyrelsen pr. 1. januar 2018 lempede kravene i synsbekendtgørelsen, skal motorredskaber med nummerplader nu ikke længere til syn i en synshal, hvorfor Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 516 af 01/06/2012 (Synsbekendtgørelsen), § 55, pkt. 6. ikke længere er gældende.

Regler for eftersyn på entreprenørmaskiner med nummerplader
Der gælder nu de samme regler for maskiner med såvel som uden nummerplader.

Maskiner med nummerplader skal nu fremover også kun have udført ét årseftersyn:

  • Det lovpligtige årseftersyn efter Arbejdstilsynets regler.

Det er positivt, at myndighederne har ændret reglerne, så der nu kun er krav om ét årligt eftersyn.

  • Der er stadig lovkrav om årseftersyn efter Arbejdstilsynets regler.
  • Det er maskinejerens ansvar at sikre, at maskinen til enhver tid er sikker at anvende, og kravet om et årligt eftersyn overholdes.
  • Reglerne håndhæves af Arbejdstilsynet, og overtrædelser kan resultere i påbud og bøder.
  • Det lovpligtige årseftersyn skal udføres af en sagkyndig.

Arbejdstilsynets regler foreskriver, at årseftersynet skal udføres af leverandøren eller anden sagkyndig.

Find et godkendt værksted til årseftersyn af maskiner